e-mail: securcom@securcom.net.plvip security

delegacja

SECURCOM - Biuro Detektywistyczne, Agencja Ochrony Osób i Mienia, Ratownictwo

Oferta:

w ramach naszej dzialanosci realizujemy:

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Zbieranie materiałów dowodowych o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, weryfikacja ich autentyczności. Poszukiwanie osób - zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania.

WYWIAD I KONTRWYWIAD GOSPODARCZY

Analiza i weryfikacja informacji gospodarczej dla przedsiębiorców zarówno w prawnych stosunkach gospodarczych z innymi partnerami biznesowymi jak i przed nieuczciwymi konkurentami.
Usługa profesjonalnego śledztwa gospodarczego, wykrywanie przestępstw ekonomicznych takich jak korupcja, nadużycia finansowe, ujawnianie tajemnic handlowych.

INFORMATYKA ŚLEDCZA

analiza cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć, poszukiwanie motywów działania sprawcy lub ofiary, przetwarzanie i analiza danych elektronicznych do celów śledczych.

DORADZTWO I AUDYT W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA osób, mienia oraz informacji

wsparcie dla firm i instytucji celem zapewnienia wiarygodnej oceny efektywności funkcjonowania ochrony i systemów zabezpieczeń podmiotów chronionych

OCHRONA OSÓB I MIENIA

Ochronę osób w formie stałej lub doraźnej - osoby prywatne, Funkcjonariusze służb publicznych którym nie przysługuje ochrona instytucji państwowej, delegacje, grupy zorganizowane.
 • Ochronę przed inwigilacją.
 • Ochronę obiektów, w formie stałej lub doraźnej.
 • Ochronę infrastruktury przemysłowej i wydobywczej.
 • Ochrona i konwojowanie Transportów ( TIR )
 • Konwojowanie przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych(np. transporty uzbrojenia)


 • SZKOLENIA

  Dla firm, instytucji i osób pracujących w branży, dla których kwestie bezpieczeństwa mają istotne znaczenie.
  Szkolenia z zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
 • Szkolenia strzeleckie w bezpiecznym i intuicyjnym posługiwaniu się bronią palną (długą i krótką) dla pracowników pracujących w zespołach ochrony osobistej.
 • Szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony.
 • Szkolenia strzeleckie dla grup konwojowych.
 • Zajęcia z taktyki i technik interwencji.
 • Szkolenia w zakresie przeciwdziałania atakom terrorystycznym , przeprowadzanym przy użyciu materiałów wybuchowych i substancji niebezpiecznych.
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w nagłych wypadkach.


 • Zespoły ratownicze z uzbrojonym personelem ochronnym.

  Integralną częścią prowadzonej działalności jest ratownictwo medyczne, prowadzone przez wydzielone i posiadające odpowiednie przygotowanie i wyposażenie zespoły ochronne.  W ramach powyższej oferty do dyspozycji klientów mamy lotnicze środki transportu w postaci helikoptera i samolotu dyspozycyjnego, samochody, szyfrowaną łączność radiową z mobilną stacją retransmisyjną.
  Jeżeli nie znajdują państwo w powyższej ofercie zakresu działań jakiego Państwo szukają, prosimy o kontakt.
  Firma nasza realizuje oprócz zwykłych i prostych kontraktów, także nietypowe i trudne zlecenia, włącznie z operacjami wysokiego ryzyka.
  Index | O firmie | Oferta | Dla grup | Współpraca | Kontakt
  Copyright © 2012-2016 SECURCOM - Biuro Detektywistyczne, Agencja Ochrony Osób i Mienia, Ratownictwo | Telefon: +48 12 359 63 60, tel.kom.: +48 535 484 733 | e-mail: securcom@securcom.net.pl


  PARTNERZY SECURCOM

  kancelaria prawna
  ObronaNarodowa.pl